Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-24 14:45:39

Zenergy AB: Zenergy AB (publ) tecknar avtal med Lagertha Fastigheter AB

Zenergy AB (publ) tecknar avtal med Lagertha Fastigheter AB om uppförande av ca 10 st bostäder till ett värde av ca 9,5 MSEK.

Zenergy och Lagertha planerar att utföra projektet med önskvärd start Q2 2020 och vidare in under Q3. Avtalet villkoras av att beställaren erhåller lagakraftvunnet bygglov. Projektet utgörs av att uppföra en flerbostadsbyggnad i 2 plan ovan grund inom Svalövs Kommun, Skåne. Projekteringen inför bygglov fortsätter per omgående.

 

 

"Vi ser fram emot att inleda ett konkretiserat samarbete kring hållbara bostäder. För detta projekt har vi gemensamt tagit fram en lösning baserat på Zenergys typhus och som passar väl in inom ramen för aktuell detaljplan på området." säger Zenergys VD Johan Olofsson och VD'n för Lagertha, Tord Andersen i ett gemensamt uttalande.

 

 

För mer information kontakta: Johan Olofsson - VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 - 384117

E-post: johan.olofsson@zenergy.se

 

 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020.

 

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB