Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-07 13:11:21

SealWacs AB: SEALWACS AB försenas på grund av Covid-19

Med tanke på att inga besök hos SealWacs industriella samarbetspartner är möjliga för tillfället, kommer utprovningen av Bolagets sensorsystem att försenas.

SealWacs har tidigare meddelat att valideringstester av Bolagets sensorsystem skulle kunna genomföra under våren 2020. Nu konstaterar styrelsen att tidsplanen inte kommer att hålla. Det är inte möjligt att genomföra valideringstester utan relativt regelbundna besök av SealWacs specialister hos tillverkarna där testerna genomförs.

I dagsläget är det inte möjligt att precisera hur mycket testerna blir försenade. I bästa fall kan valideringen av systemet komma igång igen innan sommaren men om inte den rådande smittspridningsrisken förbättrats är det risk för att utprovningen inte kan fortsätta förrän efter sommaren.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2020.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om SealWacs AB