Publicerat: 2022-05-30 08:11:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Bioextrax AB: NETTORESULTAT -2,8 MLN KR 1 KV (-2,0)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioextrax, som är verksamt inom industriell bioteknik, hade för det första kvartalet 2022 en omsättning på 120.000 kronor (40.000).

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 0,3 miljoner kronor (0).

Nettoresultatet sjönk till -2,8 miljoner kronor (-2,0).

Under kvartalet har Bioextrax bland annat ingått ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett mindre europabaserat bioteknikbolag.

Vidare noterar bolaget att projektet med en förpackningsproducent avslutas, men med möjlighet till återupptagande. Bakgrunden är att Bioextrax i april i fjol påbörjade ett projekt med en global "topp-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar". Ett första steg i projektet var att Bioextrax skulle producera olika PHA-typer för utvärdering men på grund av bristande leverans från Bioextrax sida har förpackningsproducenten valt att avsluta projektet, "men öppnar för en fortsättning när Bioextrax kan leverera de efterfrågade materialen".

Bioextrax målsättning är att projektet ska återupptas under andra kvartalet 2022.          
        

Läs mer om Bioextrax AB