Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-23 09:02:38

SelectImmune Pharma AB (publ): Tydliga kliniska behandlingseffekter av Interleukin1- receptor blockad

Forskare vid Lunds universitet offentliggör nu resultat från en klinisk studie där IL-1 receptor hämmare har använts för behandling av patienter med kroniska smärtor från nedre urinvägarna (interstitiell cystit). Studien visar starkt positiva kliniska effekter på symptom och livskvalitet.

De molekylära orsakerna till cystit och kronisk smärta från urinvägarna har länge varit oklara. Patienterna utvecklar svåra smärttillstånd, som på alla sätt försvårar deras tillvaro. Många behandlingar har prövats såsom antibiotika, anti-inflammatoriska läkemedel, morfin och antidepressiva. Kirurgi har använts men har ingen bestående effekt och patienterna är ofta svårt handikappade med starkt nedsatt livskvalitet.

Studien bygger på att IL-1?eta identifierats som en orsak till symptomen vid akut cystit, inklusive smärtan, som blir värre vid kronisk sjukdom. IL-1 receptor blockad visades skydda i djurmodell och vända sjukdomen. En ny klinisk studie visar nu att behandling med IL-1 receptor hämmare också är verksam mot smärtor från urinvägarna på människa.

Patienter med kroniska smärtor från nedre urinvägarna behandlades och hos 9/10 patienter sågs dramatiska kliniska effekter, med en minskning av symptomen och ökad livskvalitet. Inflammationssvaret avtog och produktionen av de neuropeptider som triggar smärtreflexerna från urinblåsan minskade kraftigt (P<0.001).

IL-1 hämmaren ingår i ett samarbete mellan Lunds Universitet och SelectImmune och bolaget planerar snarast att utvidga de kliniska studierna av akut och kronisk cystit, i samarbete med forskarna.

''Resultaten är särskilt glädjande för just denna patientgrupp där i många fall inga behandlingsalternativ finns att tillgå" säger Björn Wullt, Docent i urologi, som genomfört den kliniska delen av studien.

''Resultaten är oerhört lovande och kan erbjuda dessa patienter en ny, molekylärt baserad behandling för att äntligen minska deras lidande,'' säger Catharina Svanborg, som lett projektet.

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immun-systemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Denna information är insiderinformation som SelectImmune AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 23 april 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)