Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-27 11:46:43

SelectImmune Pharma AB (publ): SelectImmune Pharma byter VD

Sedan börsnoteringen 2019, som framgångsrikt drevs av Fredrik Herslow, har SelectImmune Pharmas verksamhet vuxit. Projekten kring immunoterapi mot infektioner utvecklas snabbt och är nu i klinik och verksamheten ändrar delvis karaktär. Fredrik Herslow, som varit bolagets VD sedan börsnoteringen kommer att avgå den förste maj och ersätts av Jacob Testad som går in som tillförordnad VD. Styrelsen har även inlett arbetet med att rekrytera en ny VD.

Jakob Testad har utbildning inom företagsekonomi med inriktning mot finansiering och handelsrätt vid Lunds Universitet och har varit verksam som ekonom inom Lunds Universitet på olika poster sedan 2007. Jakob Testad har under ca 15 år varit engagerad i arbetet med SelectImmunes Pharmas systerbolag Hamlet Pharma AB och även Linnane Pharma AB. Jakob har därför erfarenhet av såväl SelectImmune Pharma som HAMLET Pharma och är väl bekant med bolagens forskningsportföljer, rutiner och personal.

''Det känns tråkigt att behöva lämna SelectImmune men samtidigt bra att göra det nu, när det framkommit kliniska data som stödjer bolagets projekt," säger Fredrik Herslow som kvarstår som aktieägare. "Då de satsningar och rekryteringar som Herslow & Partners gjorde inför årsskiftet har fallit oväntat väl ut, tvingas jag dessvärre prioritera denna verksamhet."

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Denna information är insiderinformation som SelectImmune AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 april 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)