Publicerat: 2022-08-03 07:56:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Safe at Sea AB: LEVERANSFÖRSENINGAR TYNGDE, NOTERAT FÖRBÄTTRING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Safe at Sea, som säljer sök- och räddningsbåtar, hade en nettoomsättning om 3,1 miljoner kronor (3,8) under det andra kvartalet 2022. Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,8 miljoner kronor (-0,7).

"I kvartalet har vår omvärld påverkats av högre priser och längre ledtider, och en något avvaktande marknad har speglat antalet nya ordrar i perioden. Vi redovisar för halvåret ett ackumulerat resultat om -2.197 tkr i moderbolaget. Att vi inte når upp till positiva siffror beror till stor del på leveransförseningar av komponenter från underleverantörer som påverkats av både pandemin och kriget i Ukraina, vilket förlänger vår produktionstid", kommenterar vd Henrik Hartman i delårsrapporten.

Bolaget har proaktivt sett över kritiska underleverantörer och har bland annat genomfört en omfattande flytt av skrovproduktionen för att säkerställa leveranser.

"Komponentförsörjningen som började förbättras under senare delen av andra kvartalet medförde en förbättrad vinstavräkning och i perioden nådde vi ett avsevärt bättre resultat i jämförelse med första kvartalet", skriver vd.

För helåret är ambitionen att nå ordervolymer som är i nivå med 2020 och 2021 års volymer.          
        

Läs mer om Safe at Sea AB