Publicerat: 2022-08-09 10:24:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Hybricon Bus System AB: ÖKAD FSG 2 KV, SKA TROL SÖKA FINANSIERING FÖR OFFENSIV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hybricon, som erbjuder kollektivtransportsystem med klimatanpassade elbussar och laddstationer, hade rörelseintäkter på 10,2 miljoner kronor (1,9) och ett resultat före av- och nedskrivningar om -0,2 miljoner kronor (-2,1) under det andra kvartalet 2022.

Det framgår av delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -1,0 miljoner kronor (-0,9). Det negativa kassaflödet för perioden beror till största del på inköp av laddstationer och uppbyggnad av servicelager.

Vd Mårten Fuchs kommenterar i rapporten att det är "uppenbart att marknaden är på väg att ta rejäl fart inom samtliga segment som Hybricon verkar i".

"Givet Hybricons position, historia och produkterbjudande kommer bolaget troligen söka finansiering för en verkligt offensiv satsning på ytterligare säljresurser under de kommande sex månaderna. Detta kommer att ge bolaget större manöverutrymme trots att kassan fortfarande är ansenlig", skriver Mårten Fuchs.          
        

Läs mer om Hybricon Bus System AB