Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-15 12:30:00

HomeMaid AB: Styrelsen i HomeMaid AB (publ) föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019

Styrelsen i HomeMaid AB (publ) har under den senaste tiden utvärderat och bedömt bolagets situation. Givet den stora osäkerheten till följd av virus Covid-19 har styrelsen beslutat föreslå till årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2019.

För ytterligare information kontakta HomeMaid AB:

Stefan Högkvist, VD

Tel: 08-501 296 75

E-post: stefan.hogkvist@homemaid.se

www.homemaid.se

info@homemaid.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HomeMaid AB