Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-26 14:50:45

Ngage Group AB: Ngage Group genomför förvärv av dotterbolag till Amgo Igaming AB för SEK 78 miljoner

Stockholm 26 maj 2020

  • Ngage Group AB och Amgo Igaming AB signerade i december 2019 ett Letter of Intent (LOI) avseende förvärv av Amgo Igaming AB:s dotterbolag Amgo Igaming Danmark A/S samt ett antal dotterbolag på Malta.
  • Efter genomförd Due dilligence-process har styrelsen nu i Ngage Group AB beslutat genomföra affären.
  • Genom  förvärvet blir Ngage Group också en betydande skandinavisk online gaming-operatör, med egna varumärken som Jetbull.com/dk, Fantasino.com och Cafreeno samt med spellicenser i Danmark och Malta.
  • Förvärvet tillför Ngage Group signifikant ökad omsättning och resultat under 2020.
  • Förvärvet av samtliga dotterbolag, varumärken och licenser till ett värde om SEK 78 miljoner betalas dels med 90 miljoner nyemitterade aktier samt dels med konvertilbla skuldebrev.
  • Amgo Igaming AB förbinder sig att överföra de erhållna aktierna i Ngage till sina cirka 1 500 aktieägare.

Ngage Groups styrelseordförande Klas Åström kommenterar erbjudandet:

Genom förvärvet fortsätter Ngage Group AB sin transformering till en större skandinavisk bolagsgrupp fokuserad på underhållnig via quiz, online-spel och online casino.

Det finns betydande synergier mellan de olika bolagen och samarbeten mellan Toto IT, Millionmind och Amgo Igaming har redan inletts.

VD för Amgo Igaming AB, Staffan Lindgren fortsätter: 

För att kunna fortsätta att utveckla  Amgo Igaming är det ett naturligt steg att bli en del av ett börsnoterat bolag, vilket ger oss ökade möjligheter attutveckla vår verksamhet ytterligare. Jag bedömer att synergierna mellan bolagen i den nya koncernen är betydande. Våra aktieägare kommer dessutom att erhålla en mer likvid tillgång genom Ngage Group-förvärv.

Förvärvet ska godkännas av respektive bolags bolagsstämma.

Kontaktpersoner:

Olav Törnblom
vd Ngage Group AB (publ)
0702-19 04 06
olav@ngagegroup.se
www.ngagegroup.se/

Klas Åström
Styrelseordförande Ngage Group AB (publ)
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Mer information finns på bolagets hemsida: https://ngagegroup.se/.

Denna information är sådan information som Ngage Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020.

Ngage Group AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ngage Group AB

Prenumeration