Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-09 19:55:53

PolarCool: PolarCool AB:s(publ) årsredovisning 2019

PolarCool AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns publicerad på www.polarcool.se och går att ladda ned från hemsidan samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlight Stock Markets Regelverk.

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om PolarCool