Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-16 09:02:14

Jojka Communications AB: Omsättningen för maj månad uppgick till 1762 ksek

Omsättningen för maj månad 2020 blev 1762 ksek, att jämföras med 1884 ksek för maj månad 2019. Omsättningen minskade därmed med 6,5%.
 

Intensiteten i försäljningsarbetet fortsätter med många möten och bra intresse från kunderna. Vi har dock under maj månad noterat en viss tveksamhet från våra kunder att fatta beslut, det finns en tendens att skjuta på besluten till efter sommaren. Det påverkar inte hur vi arbetar utan ökar istället förväntningarna om en bra höst.

 

Vi har ett antal projekt som vi drivit under våren, det handlar om ny webb, rekrytering samt produktutveckling. Vi har, av olika anledningar, någon månads förskjutning i projekten. Vi räknar med avsluta dessa under sommaren och i samband med detta återkomma med ytterligare information.
 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Jojka Communications AB