Press release from Companies

Publicerat: 2020-08-26 13:27:44

Provide IT Sweden AB: Senarelägger kvartalsrapport till 31 augusti 2020.

Provide IT senarelägger publicering av kommande kvartalsrapport till 31 augusti 2020 på grund av hög arbetsbelastning.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration