Press release from Companies

Publicerat: 2020-09-29 09:00:00

PExA AB: PExAs metod i ytterligare en studie om Covid-19

Studien, som är ett samarbetsprojekt mellan Infektionskliniken vid Sahlgrenska Universitets-sjukhuset och Arbets- och Miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, syftar till att jämföra hur mycket virus det finns i olika typer av utandade vätskedroppar, både vid normal utandning och vid hosta.

I den aktuella studien vill forskarna jämföra hur mycket virus det finns i olika typer av utandade vätskedroppar, både vid normal utandning och vid hosta. Utandad luft är en aerosol som består av små vätskedroppar, och storleken på vätskedropparna i aerosolen har betydelse för hur länge de kan hålla sig flygande. Det är fortfarande oklart i vilken omfattning Covid-19 sprids via denna aerosol, och om riktigt små vätskedroppar innehåller virus. I studien har forskarna börjat inkludera individer som nyligen testats positiva för Covid-19.

PExAs teknologi gör det möjligt för forskare att samla in och storleksbestämma mycket små vätskedroppar i utandningsluften från människans minsta luftvägar. Partiklarna kan sedan analyseras för att studera eventuellt virusinnehåll i aerosolen eller för att identifiera potentiella biomarkörer för olika lungsjukdomar.

Erik Ekbo, VD på PExA:
- Med tanke på att PExAs metod ursprungligen togs fram av forskare vid AMM är det med glädje jag konstaterar att de nu kan använda tekniken till att förhoppningsvis fördjupa kunskaperna kring smittspridning av Covid-19. Nu är det två av landets ledande universitetssjukhus som använder teknologin för att studera olika aspekter av denna globalt spridda infektionssjukdom.

Den 13 maj 2020 informerade PExA AB om en inledd studie på Covid-19 patienter, vid Thoraxkliniken och Infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus. Forskarna vid Skånes Universitetssjukhus studerar biomaterial som samlas in med PExAs instrument, för att undersöka om man kan finna orsaker till att individer drabbas så olika av Covid-19 infektioner.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PExA AB

Prenumeration