Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-02 11:35:51

CGit: CGit har gjort sin första kommersiella AI-infrastrukturleverans till internationellt medtech-bolag baserad på marknadens senaste teknologi.

Mölndal                                                                       2020-10-02

                                                                                                                   

För några månader sedan släppte Nvidia sin senaste plattform inom GPU-baserad computing och AI-infrastruktur, DGX A100. CGit var en av de första i norra Europa att investera i både hårdvara och kompetens kring aktuell arkitektur. CGit har fått förtroendet att leverera spetskompetens kring den senaste teknologin från Nvidia baserat på DGX A100. CGit har installerat och optimerat samt satt upp managering för ett internationellt medtech-bolag. Den nya AI-infrastrukturen ligger till grund för vidare avancerad AI-utveckling i bland annat jakten på nytt vaccin för Covid-19 men även för annan forskning inom medtech.

Det här är ytterligare en bekräftelse på att vi har dels ett otroligt starkt erbjudande inom morgondagens datacenterlösningar och AI-infrastruktur och dels bredd och djup i kompetenser kring AI-infrastruktur och nästa generations IT-infrastruktur, säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2:e Oktober 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration