Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-07 09:00:00

PExA AB: Forskare vid globalt forskningsbolag vinner pris för undersökning med PExAs metod

En forskare vid kontraktsforskningsbolaget Celerions laboratorium i USA har erhållit "Best Abstract Award" av American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS). I arbetet kombineras PExAs teknologi med ultrakänsliga analysmetoder för att detektera cytokin-biomarkörer från de nedre luftvägarna.

Arbetet beskriver för första gången hur cytokiner, som normalt sett förekommer i mycket låga koncentrationer i människans vävnader, kan mätas i PEx-prover. Det är en mycket viktig upptäckt då cytokiner är ett välkänt observandum för inflammatoriska tillstånd, som exempelvis vid astma, KOL, COVID-19 och avstötning av transplanterade lungor.

Jörgen Östling, Manager Research and Biochemical analysis, PExA AB:
- Det är uppmuntrande att de målinriktade aktiviteter och samarbeten som vi bedriver för bland annat identifiering av analysmetoder för PEx prover, nu börjar ge resultat. I detta fall har forskarna framgångsrikt påvisat nya möjligheter att analysera intressanta proteiner i PEx prover genom att utnyttja två extra känsliga och kommersiellt tillgängliga analysmetoder. Även om dessa resultat är preliminära innebär de ett viktigt steg för oss och vi ser fram emot ytterligare studier som kan bekräfta metodernas användbarhet.

Som vinnare av "Best Abstract Award" är arbetet bland de 10 procent högst rankade, av totalt cirka 850 inskickade abstracts. Arbetet kommer presenteras på den vetenskaplig konferensen PharmSci 360 som inleds den 26 oktober 2020.

Titel Abstract: Non-Invasive Measurement of Lower Respiratory Cytokine Biomarkers with PExA and Ultrasensitive Immunoassays

Länk till Abstract: www.eventscribe.com/2020/PharmSci360/fsPopup.asp?efp=Rk5BR1RJQU4xMDg2Mg%20&PosterID=290520%20&rnd=0.7616732&mode=posterinfo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PExA AB

Prenumeration