Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-07 13:08:00

Recyctec Holding AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB - Komplettering

Tidigare PM var felaktigt märkt med MAR-etikett - nu borttagen. I övrigt likalydande.
 

Recyctec Holding AB (publ) har den 6 oktober 2020 hållit extra bolagsstämma. Bolagsstämman hölls hos bolagets kontor i Jönköping. Bolagsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag, dvs att välja in Ketil Thorsen så som styrelseledamot.  

Recyctec Holding har den 6/10 hållit en extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Momarken, Jönköping. Till stämmans ordförande valdes Andreas Cederborg, och justeringsman Robert Wahren. Stämman beslutades vara behörigen sammankallad och röstlängd fastställdes 

I stämmans kallelse fanns endast en föreslagen beslutspunkt, att välja in Ketil Thorsen så som styrelseledamot, vilket stämman biföll. 

Därefter avlutades stämman.

Då Andreas Cederborg sedan den 1/10 är verkställande direktör och därmed utträtt från styrelse, består styrelsen efter stämman av: Ketil Thorsen, Ragnhild Skjævestad, Robert Wahren, Lars Erik Hilsen och Alexander Lersbryggen.

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners. 

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration