Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-11 15:06:57

Wonderful Times Group AB: Publicerat: 2020-10-11 15:00 Wonderful Times Group AB: Väsentligt bättre resultat för det tredje kvartalet 2020

Denna information är sådan information som Wonderful Times Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2020 kl. 15:00.

De preliminära siffrorna för det tredje kvartalet 2020 visar på en omsättningsökning med ca 9% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 

Det preliminära resultatet för det tredje kvartalet 2020 är, tack vare omsättningsökningen, förbättrad produktmix samt god kostnadskontroll väsentligt bättre än motsvarande kvartal föregående år. Preliminär EBITDA uppgår till ca 3,5 MSEK (1,6 MSEK) och preliminär EBT uppgår till ca 1,7 MSEK (0,7 MSEK). EBT för Q3 2020 innehåller, förutom planenlig goodwillavskrivning, en extra goodwillnedskrivning om ca 1 MSEK.

Alla siffror i denna pressrelease är preliminära och är inte reviderade av bolagets revisor.

Den fullständiga rapporten för det tredje kvartalet 2020 släpps den 30 oktober.

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wonderful Times Group AB

Prenumeration