Reports

Publicerat: 2020-10-16 09:00:00

Lovisagruvan AB: KVARTALSRAPPORT 3 / 2020

Kvartal 3, juli-september 2020, i moderbolaget

  • Intäkterna från malmleveranser blev 11,9, MSEK (mot 10,5 MSEK för motsvarande period 2019).
  • Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 2,8 MSEK (2,4).
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 0,8 MSEK (-0,2).
  • Resultatet efter finansnetto blev 0,7 MSEK (-0,2).
  • Vinsten per aktie blev 0,17 SEK (-0,04).

Inom kvartalet har planenligt två båtlaster gått till Boleslaw i Polen med sammanlagt 9 153 ton

(9 154 med två båtlaster under tredje kvartalet 2019).

Intäkterna blev 11,9 MSEK mot (10,5 MSEK). Intäktsökningen är en följd av att det som levererats 2020 är en malm med högre metallhalter genom att en stor del av gråberget sorterats bort i den nya anläggning som installerades i slutet av 2019 som en del i X-mineprojektet.

Metallpriserna var lägre än föregående år och dessutom har själva avräkningsvillkoren försämrats genom höjt avdrag för smält- och anrikningskostnaderna.

Produktionen blev 8 484 (8 976) ton och lagret minskade från 5 200 ton till 2 450 ton. Ett antal lindrigare Covid 19-fall bland personalen har lett till en viss ökning av sjukfrånvaron under det tredje kvartalet.

Driftkostnaderna ökade marginellt.

Rörelseresultatet blev 0,8 MSEK (-0,2).

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB

Prenumeration