Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-03 15:06:56

Novus Group International AB: Bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 3 november 2020 kl 10.00

Följande beslut togs vid stämman:

 1. Stämman beslutade att fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 2. Stämman beslutade om att fastställa föreslagna dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 4. Stämman beslutade om att ändra räkenskapsår enligt styrelsens förslag, Nästa verksamhetsår är därmed förkortat till 6 månader 1 juli - 31 december för att sedan övergå till helår 1 januari – 31 december.
 5. Stämman beslutade om att fastställa föreslagen ersättning för styrelsen 20 000 kr per ledamot för kommande förkortade verksamhetsår samt att revisorsarvoden fortsätter enligt löpande räkning.
 6. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes: Jan Scherman, Micael Dahlen, Kristin Sjöström och Torbjörn Sjöström.

VD rapport av årsredovisning enligt följande:

Rörelsens intäkter under räkenskapsåret uppgick till kSEK 55 942 (56 136) och rörelseresultatet uppgick till kSEK 582 (1 606), vilket gav en rörelsemarginal på 1% (2,9%).

Det kanske inte låter som så mycket men vi hade en väldigt tuff start på året och efter Q1 hade vi över 3 miljoner i förlust med oss resten av året. Det pratades om lågkonjunktur och vi fick jobba hårdare än vi trodde för att hämta hem det.

Under vårt Q3 hade vi hämtat hem det mesta av förlusten och då slog Corona till. Vi hade däremot haft vår kris och fortsatte kämpa på. Dessutom var bolaget rustat för digitalt distansarbete.  Vi hade fullt upp med att leverera undersökningar men försäljningen var trög någon månad till.

Vi valde att inte permittera för vi var helt fokuserade på att klara detta. Att permittera hade inneburit att vi gett upp och väntat ut något som kanske aldrig skulle bli lättare. Istället för att jobba oss ur det.

Skakar man ketchupflaskan tillräckligt länge så kommer det ju ut något. Vi lyckades göra ett bättre Q4 än föregående år. Hade det inte varit Covid-19 hade det varit ett rekordkvartal. Men nu var vi nöjda med att kunna göra ett svagt plus på helåret. Det var seger nog utifrån omständigheterna.

Vi har också introducerat världsnyheter genom vår Coronastatus. Igår refererades vår unika data i vetenskapens värld parallellt med Folkhälsomyndighetens skattningar. Att vi undersöker Sveriges hälsotillstånd borde inte vara en överraskning, men det är det för media är van vid att vi enbart undersöker det politiska läget. Vi tar hela tiden fram fakta och kunskap som används i det offentliga rummet som beslutsunderlag. Det verkade vara så att ingen annan tänkte på att undersöka Covid-19 utifrån människans egen uppfattning.

 • Vi var först att flagga för att smittan fanns i Sverige vid årsskiftet
 • Vi visade att man stannar hemma
 • Vi visade att Sverige plattade ut kurvan
 • Vi visade hur många som var permitterade
 • Vi var först att lyfta de långtidssjuka pga Corona.
 • Vi var först med att kunna skatta antal Coronasmittade

Allt har sedan kunnat bekräftas genom forskning eller annan statistik. Men Novus undersökningar har kunnat visa på det lång tid innan, om det ens har kunnat bekräftas.

Generellt ser vi att efterfrågan på tillförlitliga fakta och kunskap ökar. Där är Novus unikt placerade att leverera just det. Vårt missionerande för tillförlitliga metoder och försvar av detsamma har gett resultat.

Det vi gör nu är att vi planerar för tillväxt. Där vi skall dra nytta av den position vi har fortsatt framåt.

Vi ser också tydliga tecken på vår stärkta position. Vår årliga kännedomsmätning visar att vi går signifikant framåt i kännedom. Vi är idag det företag som minst antal säger att de aldrig hört talas om. Alltså flest säger att de känner till Novus. Kantar Sifo kommer först på andraplats i kännedomsundersökningen. Det har aldrig hänt förr. Vårt förtroende ökar också signifikant jämfört med 2019


Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med metoder bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap. Det går ut på att beskriva och förklara, för att skapa förståelse. En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus´ kunder vill generellt ha svar på Hur; hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
För att förstå det behöver man svar på tre saker:

VadVarförHur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur detta är användbart i kundens verksamhet.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar), Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm. Bolaget är noterat på Spotlight stockmarkets (hette tidigare Aktietorget) sedan juni 2007.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Novus Group International AB

Prenumeration