Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-04 08:23:31

Dalsspira Mejeri AB: Dalsspiras försäljning minskar med 11% i oktober

För oktober 2020 uppgick försäljningen till 2 242 tkr (2 527 tkr) vilket motsvarar en minskning med 11 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2020 till 25 498 tkr (24 092 tkr), en ökning med 6 % jmf mot föregående år.

Månad              (tkr) 2019 2020 Procentuell förändring
Januari      2 370 2 537 7%
Februari                    2 103 2 419         15 %
Mars                   2 384 2 537  6 %
April                    2 437  2 534           4 %
Maj 2 453    2 927           19 %
Juni 2 286  2 726 19 %
Juli 2 657  2 970 12 %
Augusti 2 564            2 431          -5 %
September 2 311   2 176          -6 %
Oktober 2 527            2 242 -11 %
November 2 427
December                    2 626 

Tidsplan för finansiell rapportering

2020-11-13 Kvartalsrapport 3

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

2021-05-14 Kvartalsrapport 1 2021

 

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4:e nov 2020.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration