Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-09 09:26:41

Acosense AB: Acosense tillförs 5,6 mkr från H2020

Som tidigare meddelats har Acosense påkallat ca 5 mkr genom att viktiga milstolpar uppnåtts inom EU-projektet Horizon 2020. Pengarna har nu utbetalats och Acosense tillfördes totalt 5,6 mkr i likvida medel.

"Det känns tryggt att vi nu fått ytterligare ett tillskott till kassan och att EU godkänt hela utbetalningen av det vi rekvirerat. Genom detta har vi fått en extern validering av våra tekniska framsteg och starkare finansiell situation varför vi kan fokusera fullt ut på att öka antalet installationer ute hos våra kunder", säger Karl Nilsson, VD på Acosense

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Acosense AB

Prenumeration