Reports

Publicerat: 2020-11-13 13:09:07

Dalsspira Mejeri AB: Kvartalsrapport 2020-07-01 - 2020-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Bolaget avger härmed följande rapport för perioden 2020-07-01 - 2020-09-30.

Juli-September 2020 (Juli-September 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 577 (7 531) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 1 %.

 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till  
  -49 (-114) tkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -536 (-477) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,07) kr.
 • Soliditeten uppgick till 61,6 % (58,3 %).

Januari - September 2020 (Januari-September 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 198 (21 565) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 8 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 
  -977 (-1 601) tkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -2 195 (-2 706) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,42) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Dalsspira har utökat samarbetet med Axfood om leverans av Grillost till landets alla Willys butiker. Tidigare gällde avtalet endast kedjorna Tempo och Hemköp.
 • Nytt samarbetsavtal knutet med matinfluenser för att visa på receptvariationen med Grillosten.
 • Samarbetsavtal är även knutet med Foodtruck Dalsland som erbjuder lokalt producerad mat till den lokala marknaden.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Försäljningstapp på yoghurt uppskattat till 45 tkr under oktober på grund av maskinproblematik.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration