Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-16 08:00:00

FX International AB: FX International AB: FX International lanserar Genova FX 2.0

Handelssystemet Genova FX har sedan 2011 genererat årliga positiva handelsresultat för det kapital som varit under förvaltning. I arbetet med att kommersialisera Genova FX startades processen med att utveckla nästa generation handelssystem, Genova FX 2.0. Likt tidigare version har även Genova FX 2.0 målsättningen att generera 12 % årlig avkastning på investerat kapital.

Den nya versionen avser liksom tidigare version att genom artificiell intelligens (AI) och annan avancerad analys generera vinster som skapas från statistiska arbitrage, eller de felprissättningar som finns på den internationella valutamarknaden. Skillnaden är förfinad statistisk analys och bredare spektrum av handelsmönster.

Genova FX 2.0 har nyligen startats för handel med Bolagets eget kapital. De initiala resultaten är positiva och avsikten är att om ett par månader öka handelssystemets risknivå, som anger hävstången för avkastning/risk, och därigenom uppnå målsättningen om lägst 12 % årlig avkastning.

Genova FX 2.0 ingår i FXI:s produktportfölj och förvaltar Bolagets eget insatta kapital om 2 MSEK. Utvecklingen av Genova FX 2.0 är ett steg i satsningen på att produktifiera och kommersialisera Genova FX. Bolagets avsikt är att genom algoritmstyrda handelsstrategier erbjuda investerare produkter med varierad risknivå samt erbjuda en varierad portfölj med flertalet produktkategorier, där Genova FX är en utav dessa.

Mer information kommer att förmedlas löpande via Spotlight Stock Market, Cision och våra egna kanaler. Anmäl dig gärna för löpande och direkt information.
 

För ytterligare information kontakta:

Sofie Danielsson, VD                                       Lars Eriksson, CTO

Telefon: +46 (0) 708 901097                              Telefon: +46 (0) 709 681004
E-post: sofie.danielsson@fxi.se                         E-post: lars.eriksson@fxi.seFX International AB  (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och utvecklar finansiella produkter till institutionella investerare.

Bolagets affärsmodell är att som FinTech-bolag erbjuda finansiella produkter optimerade med artificiell intelligens inom de finansiella marknaderna. Bolagets produkt, Genova FX™, som används för algoritmbaserad handel inom den internationella valutamarknaden, har sedan lanseringen juni 2010 genererat avkastning på investerat kapital överstigande jämförbara index

Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB

Prenumeration