Reports

Publicerat: 2020-11-27 08:59:00

Zenergy AB: Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari – september 2020

Kvartalsrapporten juli-september 2020 för Zenergy AB (publ) är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.zenergy.se samt hos bolaget på Storgatan 82  i Skillingaryd.

Sammanfattning av rapporten – Kvartal 3 2020

Koncernen, belopp i KSEK                     Q3 2020        Q3 2019        Jan-sept 2020        Jan-sept 2019               2019

Rörelsens intäkter                            3 213           12 704                       6 712                     18 185            21 713
Resultat för perioden                      -3 736             4 345                    -11 418                      -2 394             -6 710
Balansomslutning                          95 727           84 429                     95 727                     84 429            77 698
Soliditet                                            38,4%            62,1%                      38,4%                      62,1%             62,0%
Likvida medel                                  16 288           27 337                     16 288                     27 337            22 606
Resultat per aktie, kr                         -0,02               0,02                        -0,05                        -0,01               -0,03

  • Zenergy tecknade kontrakt med Gotlandskronan H4 AB om uppförandet av 16 bostäder i Visby till ett sammanlagt värde om ca 13 MSEK.
  • Under perioden utsågs Urban Stenevi till ny VD för Zenergy.
  • Zenergy tecknade leveransavtal värt ca 23 MSEK med Stjärnhöken Holding AB.
  • Under perioden har Zenergy fortsatt arbetet med att slutföra leverans och har fakturerat delar av de beställda modulära enheterna till svenska staten. Slutbesiktning och överlämning har genomförts under Q4 2020. Projektet i sin helhet uppgår till ett värde om totalt ca 35 MSEK.

För mer information kontakta: Urban Stenevi – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 036 12 13 40

E-post: urban.stenevi@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB

Prenumeration