Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-08 18:54:08

Recyctec Holding AB: Flaggning förändrat ägande.

Altavida AS har i och med senaste emission och optioner, samt förändring i av ägandet av Altavida AS förändrat sitt ägande i Bolaget.

Altavida AS har under lång tid varit stor ägare i bolaget. I och med höstens emissionsförfarande, så har Altavidas ägande i absoluta tal ökat, men i och med bolagets ökade ägarbas har ägarandelen relativt minskat.

Utöver detta så har ägandet av Altavida AS förändrats från att Bjørn Skjævestad har ägt 100% av aktierna till att Bjørn & Ragnhild Skjævestad äger 50% av aktierna vardera.

Detta innebär att ägandet har förändrats från att Altavida tidigare ägde 12,9% av aktierna, till att Bjørn & Ragnhild Skjævestad äger 4,2% vardera genom sitt gemensamma ägande av Altavida AS.


Informationen är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-08 18:54 CET.

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration