Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-11 08:44:58

IDL Biotech AB: IDL Biotech utvecklar snabbtest för bröstcancer

IDL Biotech har under de senaste åren arbetat med att utveckla ett snabbtest för att detektera lungcancer, under projektnamnet MonoTotal® Rapid. Utvecklingsarbetet kommer fortsättningsvis istället att inrikta sig på att skapa ett snabbtest för bröstcancer.

Som tidigare kommunicerats har IDL Biotech stött på problem i arbetet med MonoTotal® Rapid, bland annat på grund av att en nyckelråvara tagits bort från marknaden. Arbetet har fortsatt med förhoppningen att kunna utveckla ett fungerande test. De inledande analytiska studierna visar att för detektion av icke-småcellig lungcancer når den framtagna prototypen tyvärr inte den prestanda som alltid eftersträvas i IDL:s produkter.

Testet har istället visat sig betydligt mer lovande för att detektera bröstcancer. Resultaten är så goda att IDL Biotech nu väljer att arbeta vidare inom detta område. Bröstcancer är en cancerform som innebär lång uppföljning efter behandling, för att tidigt upptäcka återfall, och ett snabbtest kan vara ett viktigt komplement till övriga metoder för klinisk bedömning. Detta liknar situationen för blåscancer där bolaget idag har sitt snabbtest UBC® Rapid. Behovet av enklare och snabbare diagnostik inom bröstcancer, och därmed nyttan och potentialen för ett snabbtest, bedöms som lovande. Särskilt i Asien ser IDL möjligheter.

Arbetet går nu vidare med att utveckla ett snabbtest, s.k. LFA-test (Lateral Flow Assay), som i likhet med UBC® Rapid kan användas patientnära direkt på läkarmottagningar. Samtidigt inleds utförligare marknadsanalyser och framtagande av underlag för positionering av ett snabbtest inom bröstcancer. Ingen vidare utveckling kommer hädanefter att ske i bolaget för att skapa ett snabbtest för icke-småcellig lungcancer.

"Det är väldigt spännande att nu få möjlighet att arbeta vidare med ett snabbtest för bröstcancer och för IDL Biotech att potentiellt kunna bidra till en förbättrad diagnostik och uppföljning" säger IDL:s VD Gunnar Wahlberg

 

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2020.

Gunnar Wahlberg, VD

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration