Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-14 09:00:00

Zenergy AB: Uppdatering av information kring händelser i Pansanté AB

Vi har fått uppdaterad information kring konkursen i Pansanté AB. Överklagandet till Svea Hovrätt förändrade inte beslutet utan Pansanté AB är fortsatt i konkurs. Detta kommer påverka den tidigare kommunicerade affären mellan Zenergy AB och Pansanté AB.

Roland Nilsson, styrelseordförande i Pansanté AB, bekräftar nu i helgen att Svea Hovrätt inte upphävt beslutet om konkurs i Pansanté AB. Därmed ser inte Zenergy AB längre någon möjlighet att få till stånd den sedan tidigare publicerade affären bolagen emellan före den 31 dec 2020.

I november 2019 kommunicerades att de båda bolagen slutit ett samarbetsavtal om leverans av serieproducerade ZIP element främst anpassade för modulärt uppbyggda sjukhus. P.g.a. Corona pandemin i omvärlden har affären blivit uppskjuten men nära förestående. I och med konkursen så nära inpå slutdatum ser inte Zenergy längre möjlighet att affären kommer bli av enligt ingånget avtal som därmed är brutet. Zenergy har varken investerat i eller haft några kostnader förenat med avtalet.

Vi beklagar händelsen eftersom vi fortfarande ser en fin möjlighet för de båda företagen att förverkliga ett projekt som skulle ge många människor på olika platser i Världen ett kostnadseffektivt och modulärt skalbart sjukhus med vårt unika och patenterade ZIP element. Zenergy är fortsatt positiva till att ta upp diskussioner om ett nytt samarbetsavtal om möjlighet uppstår. Till dess fortsätter Zenergy som vanligt med den produktion av modulära bostäder där det för närvarande är fullt i produktionen till efter semestern 2021. Fler projekt är nära förestående.

Styrelsen i Zenergy AB gm.

Johan Lind – Styrelseordförande

Urban Stenevi – VD

Zenergy AB (publ)


Denna information är sådan som Zenergy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-14 09:00 CET.

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB

Prenumeration