Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-16 11:00:00

Zenergy AB: Bygglov erhållet för tidigare kommunicerat avtal med Gotlandskronan

Som vi informerade om den 17 augusti 2020 har Zenergy AB (publ) tecknat avtal med Gotlandskronan H4 AB om uppförande av 16 lägenheter i Visby kommun, till ett värde av ca 13 MSEK. Nu när bygglovet är beviljat har vi skrivit ett avropsavtal som är bindande mellan parterna för produktion och uppförande av bostäderna med start och leverans i Q2 2021.

Affären har redan 2018 publicerats som avsiktsförklaring men har av olika skäl fördröjts och förändrats bl.a. efter en överklagandeprocess, men fick klartecken i augusti efter att ha vunnit laga kraft efter beslut från Mark- och Miljödomstolen där kunden och Zenergy AB återupptog processen till verkställande. Bostäderna utgörs av 16 st. tvåor. Därefter överklagades beslutet igen men har nu nått en nivå som möjliggör byggstart utan vidare hinder.

Projektet Malajen bygger en hel del på det bostadsprojekt som Zenergy uppförde i Skillingaryd 2018. Lägenheter i två plan med separata ingångar för varje bostad och antingen uteplats eller balkong. Den yttre arkitekturen signalerar en hög standard med en vacker skandinavisk träfasad.

Planerad produktionsstart i fabrik är under Q2 2021 och leverans och slutmontage under samma period. Gotlandskronan H4 AB delägs av Stjärnporten AB som vars främsta affärsområde är att bedriva fastighetsutveckling. De är dessutom en av huvudägarna i Zenergy AB.

"Detta avtal medför att vi nu har fullbelagt i vår produktion första halvåret 2021 vilket är väldigt positivt. Eftersom vi har andra affärer på gång som känns närstående har vi en bra känsla för att fylla fabriken med jobb även resterande del av 2021." säger Zenergys VD Urban Stenevi i en kommentar.

Urban Stenevi VD

Zenergy AB (publ)

urban.stenevi@zenergy.se

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB

Prenumeration