Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-31 13:01:45

Safe at Sea AB: Order på två SafeRunner-system till stor hotellkedja i Qatar

Safe at Sea har mottagit en order på två SafeRunner-system för leverans till ännu en ny marknad, Qatar.

SafeRunner systemen kommer användas för strandlivräddning och vara en del av kundens helhetslösning för att upprätthålla högsta möjligvattensäkerhet kring deras resorts och hotellkomplex. De kommer att på ett effektivt sätt förbättra säkerheten för alla de människor som besöker stränderna i resortområdet. De två SafeRunner-systemen blir de första SAR-systemen som Safe at Sea levererar till Qatar och vi är mycket glada att de efter en väldigt noggrann utvärdering nu väljer SafeRunnersystemet istället för konventionella vattenskotrar.

Efter ett fint samarbete med vår partner Hotrec Trading så har kunden slutligen bestämt sig för att investera i SafeRunners. Detta på grund av det rymliga akterdäcket vilket möjliggör räddningsoperationer där en person dras upp på plattformen för transport eller första hjälpen. Möjligheten att kunna rensa vattenjeten från akterdäcket/tillgången till impellern ovanifrån har också varit avgörande. SafeRunner är ett mycket lämpligt SAR-system för vattenlivräddning som inte präglas av fullt så extrema miljöer. 

"Fantastiskt kul att kunden valt våra SAR-system och att våra SAR-system nu kommer användas på ännu en ny geografisk marknad." säger Linda Ahl, Sälj-och Affärsutvecklingsansvarig på Safe at Sea.

SafeRunner-systemen kommer att levereras under Q1 2021.

Ordervärde är cirka SEK 350 000.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 december 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Safe at Sea AB

Prenumeration