Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-01 15:22:10

Hybricon Bus System AB: Umeå kommunföretag och Hybricon avvecklar gemensamt pilotprojekt

Sedan 2011 har Umeå kommunföretag och Hybricon Bus System samarbetat för att ställa om Umeå lokaltrafik, från diesel- till eldrift. Det har varit en stor utmaning som krävt ny teknik, inte minst i fråga om att säkerställa snabbladdning i kallt klimat.

Efter 10 år av internationellt uppmärksammad utveckling avslutas nu pilotprojektet.

– Tiden är mogen, samtidigt som projektet i dagsläget inte är lönsamt – varken för oss eller Umeå kommunföretag, säger Hybricon Bus System vd, Mårten Fuchs.

I dag har Umeå kommunföretag beslutat att tillsammans med Hybricon Bus System avveckla pilotprojektet kring omställningen av Umeås lokaltrafik. Bakgrunden är att det genom åren har krävts extraordinära och kostsamma insatser av Hybricon Bus System för att säkerställa en hög drifttillgänglighet.

– Ökande underhållskostnader och svårigheter att tillhandahålla vissa reservdelar har lett till ett läge som gör projektet utmanande ur ett lönsamhetsperspektiv, både för oss och i förlängningen för Umeå kommunföretag. Inte minst har utbytet av hjulmotorer och uppgraderingen av värmesystemet varit påfrestande, förklarar Mårten Fuchs.

Innovationshöjden på Hybricons elbussar har varit betydande och har rönt både nationellt och internationellt intresse. Bussarna, som aldrig långtidstestades innan de sattes i trafik, har krävt daglig hantering vilket gjort projektet extremt utmanande, inte minst för Hybricons mekaniker och tekniker. Erfarenheterna från driften av bussarna, som är att betrakta som förserie och prototypbussar, samt av samarbetet med Umeå kommunföretag, tar Hybricon Bus System nu med sig i sin fortsatta satsning. Sedan våren 2020 fokuserar företaget på att marknadsföra King Longs produkter på de nordiska marknaderna.

 – Vi kommer nu att påbörja diskussionerna med Umeå kommunföretag för att avveckla bussarna på ett smidigt sätt och samtidigt göra vad vi kan för att minimera störningarna i busstrafiken fram till dess att de tas ur drift. Vi får nu även möjligheten att renodla och fokusera vår verksamhet ytterligare kring King Longs produkter. Projektet med Umeås lokaltrafik har gett både oss och Umeå kommunföretag unika utmaningar, referenser och kunskaper. Dessa ska vi nu ta tillvara på i nästa fas av Hybricons utveckling, säger Mårten Fuchs.Med anledning av dagens beslut har styrelsen i Hybricon beslutat att genomföra en nedskrivning av kvarvarande balanserade utvecklingskostnader sk IPR värde per 2020-12-31. Nedskrivningen som uppgår till 4,4 MSEK är inte kassapåverkande och kommer att redovisas i bokslutskommunikén för 2020.
 

En kort projekthistorik:

2011: De två första bussarna testas. En första laddstation byggs i en av Umeås stadsdelar.

2012–2013: Det positiva utfallet av den första etappen ger möjligheten att testa och utvärdera en ny laddteknik samt att på Umeås flygbussar testa nya snabbladdningsbara batterier i svenskt vinterklimat.

2014: Umeå kommunföretag beslutar att köpa åtta fabriksnya fullelektriska bussar från Hybricon. Det innebär att Umeå kommuns flygbusstrafik och en stadsbusslinje till 100 procent trafikeras av fullelektriska bussar.

2016: De åtta bussarna tursätts och ingår i ett demonstrationsprojekt i syfte att påskynda omställningen från dieseldrift till eldrift, men också för att skapa kunskap för att slutligen ställa om busstrafiken på Umeås största linjer från omodern dieseldrift till miljövänlig eldrift.
 


Denna information är sådan som Hybricon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-01 15:22 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration