Publicerat: 2023-03-01 06:51:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -2,3 MLN KR 4 KV (-0,6) (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadskoncernen Amnode, vars aktie handlas på Spotlight Stock Market, redovisar ett röresleresultat för det fjärde kvartalet 2022 på -2,3 miljoner kronor (-0,6).

Nettoomsättningen steg till 24,0 miljoner kronor (18,6) och resultatet efter skatt uppgick till -2,8 miljoner kronor (-1,0).

"Kvartalet har kantats av kvalitetsproblem, volatila råmaterialpriser samt kostnader för att följa en av våra kunders efterfrågeökning, tillsammans med ej påverkbara omvärldsfaktorer såsom komponentbrist hos våra kunder, kriget i Europa som både fördyrar och försvårar våra råvararuinköp, höjda energi priser och kraftig inflation", skriver bolaget i rapporten.          
        

Läs mer om Amnode AB