Press release from Companies

Publicerat: 2021-03-10 15:00:21

Hybricon Bus System AB: Hybricons avtal med Umeå Kommunföretag upphör - ger positiv resultateffekt på 1 miljon

Efter tio år upphör nu samarbetet mellan elbussutvecklaren och leverantören Hybricon och Umeå kommun. Samtidigt anställer Hybricon en ny platschef och fortsätter satsningen på att etablera King Long på de nordiska marknaderna.

– Tack vare detta frigörs en unik know-how inom segmentet eldrivna fordon som vi byggt upp under drygt tio år. Denna kompetens ger oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta utveckla företaget och ligger helt i linje med vår ambition att etablera King Long på de nordiska marknaderna, säger Mårten Fuchs, vd på Hybricon.

De elbussar som rullat på Umeås gator har tillverkats och sålts av Hybricon. Kommunen har ägt bussarna, medan Hybricon har stått för service och underhåll. Umeå Kommunföretag och Hybricon har nu överenskommit att busstrafiken och tillhörande serviceavtal upphör den 26 april 2020, ett avtal som egentligen skulle ha löpt till december 2022.

Då avtalet upphör i förtid har Umeå kommunföretag och Hybricon kommit överens om att kompensera Hybricon för uteblivna intäkter. Denna kompensation ger upphov till en positiv resultateffekt om cirka 1 miljon kronor efter nedskrivning av kvarvarande reservdelslager. Resultatet kommer att redovisas i Q1. I samband med utbetalningen av ovan nämnda kompensation, amorterar Hybricon 2 miljoner kronor på lånet från Umeå Kommunföretag. Kvarvarande lån uppgår till 3 miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi har kommit fram till den här överenskommelsen. Projektet med våra elbussar, som kallas Arctic Whisper, har varit banbrytande och är på många sätt en del av svensk industrihistoria. Umeå kommun och Hybricon var först i Europa med snabbladdade stadsbussar, vilket så klart gjorde projektet både spännande och utmanande ur många perspektiv, säger Mårten Fuchs.

Han fortsätter:

– Vi är väldigt nöjda med det goda samarbete vi har haft med Umeå Kommunsföretags representanter genom åren. Det är många som hängivet lagt avsevärda mängder tid för att få detta att fungera så väl som det ändå gjort, säger Mårten Fuchs.

Hybricon har nyligen anställt en platschef – Niklas Frihaven – som ska driva på utvecklingen av serviceverksamheten.

– I samband med att vi nu kan frigöra resurser och ytor vill vi också satsa på ett nytt ledarskap och nya idéer. Vi får nu ett naturligt avstamp där vi med större tydlighet kan driva serviceverksamheten här i Umeå. Niklas Frihaven blir ett viktigt tillskott i våra framtida satsningar.

Hybricon fortsätter nu satsningen med att etablera King Long, en av världens största busstillverkare, på de nordiska marknaderna.

– Att avtalet med Umeå kommun sägs upp ger oss större möjligheter att fokusera och fortsätta bygga upp en stabil organisation kring King Long produkterna. Vi kan frigöra mer tid och kompetens till att arbeta framåtriktat i enlighet med vår strategi säger Mårten Fuchs.

Han tillägger:

– Våra bussar har kört runt på Umeås gator i tio år. Vi vill tacka både busschaufförer och servicetekniker som tålmodigt har jobbat på – vi är väldigt tacksamma över er insats.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se

 

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration