Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-12 10:26:31

CGit: CGit tar ny order med ny kund, värde 10,1 MSEK

Mölndal                                                                                      2021-04-12

                                                                                                                                                                                                                                                   

CGit tar en ny order inom AI-infrastruktur med ny kund. Kunden, som är verksam i den globala Automotive branschen, har tagit beslutet att investera i AI-infrastruktur avsett för utvecklingsplattform inom AI och Deep Learning.

Ordern är värd 10,1 MSEK.

Lösningen bygger på den senaste tekniken inom infrastruktur för AI och Deep Learning, tillsammans med CGit´s kompetens inom området skapar nu kunden en otroligt kraftfull plattform för att möta den ökade efterfrågan från marknaden.

Ordern vittnar om att vi är på rätt väg med att bygga vårat kunskapshus inom AI och Deep Learning samt att vi har ett otroligt starkt erbjudande inom AI-infrastrukturområdet. säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e april 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration