Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-12 21:31:11

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Publicering av årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning avseende verksamhetsåret 2020. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt Spotlights webbplats www.spotlightstockmarket.se

 

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Prenumeration