Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-28 13:06:32

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic publicerar filmad VD-presentation inför bolagets årsstämma

Invent Medic AB (publ) meddelar att bolaget har publicerat en film på sin webbplats med den presentation som bolagets VD Karin Bryder har förberett inför bolagets årsstämma den 5 maj 2021.

Anledningen till att presentationen publiceras på webbplatsen är att bolagets årsstämma genomföras utan fysisk närvaro i år till följd av den pågående coronapandemin. Aktieägare har möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Filmen samt handlingar inför årsstämman finns att tillgå via följande länk:
www.inventmedic.se/investerarinformation/bolagsstyrning/bolagsstammor/

Frågor med anledning av stämman eller presentationen skickas till info@inventmedic.com. I enlighet med kallelsen till årsstämman kommer både frågor och svar att publiceras på bolagets webbplats utöver att ett svar skickas direkt till frågeställaren via e-post.

- Jag vill uppmana så många aktieägare som möjligt att utnyttja sin rätt att poströsta, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invent Medic Sweden AB

Prenumeration