Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-29 16:55:00

Miris Holding AB: Miris ser en väsentlig ökning av nettoomsättning i det första kvartalet

Under årets första kvartal har Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) sett en stor efterfrågan på Bolagets produkter och försäljningen har överstigit förväntningarna. Både nettoomsättning och resultat för kvartalet ser därför redan nu ut att bli väsentligt bättre än samma period föregående år.

Nettoomsättningen i det första kvartalet 2021 väntas uppgå till cirka 4,0 MSEK, jämfört med cirka 1,7 MSEK 2020. Periodens resultat uppskattas bli en förlust om cirka 2,3 MSEK, jämfört med en förlust om cirka 5,8 MSEK föregående år.

Vi är otroligt nöjda med resultatet första kvartalet i år. Även med ett fortsatt något ojämnt inflöde av ordrar orsakat av den pågående pandemin, är detta en indikation på hur marknaden är på väg att etableras och reflekterar precis den trend vi upplever på marknaden. Vi ser optimistiskt på hur 2021 kommer utvecklas”, säger Camilla Myhre Sandberg, VD.

Siffrorna är preliminära då delårsrapporten ännu inte är offentliggjord.

Miris kommer att publicera delårsrapporten för det första kvartalet onsdagen den 25 maj 2021.


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-29 16:55 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Miris Holding AB

Prenumeration