Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-30 08:00:00

FX International AB: FX International ökar risknivån i Genova FX 2.0

FX International AB:s (publ) egenutvecklade algoritm, Genova FX, lanserades med en mycket låg risk under december 2020. Som tidigare kommunicerats var avsikten att öka handelssystemets risknivå när systemet använts i ett par månader.

De initiala resultaten har varit positiva och den 1 mars 2021 ökades handelssystemets risknivå till 6 %. Handelssystemets risknivå anger hävstången för hur hög avkastning som kan fås och samtidigt anger den en begränsning vid eventuella nedgångsperioder. En ökning till 6 % innebär att handelns årliga avsättning beräknas komma att vara ca 12 %.

Under det första kvartalet uppgick handelns nettoresultat till 1,5 % av det förvaltade kapitalet om 2 MSEK. Resultatet motsvarar en årlig avkastning om 6 %. Eftersom merparten av handeln skedde efter ökningen av risknivån under mars månad överträffades den årliga avkastningen om 12 % för perioden.

Bolagets avsikt är att kommersialisera Genova FX och därmed erbjuda investerare en finansiell produkt som ett alternativt investeringsalternativ inom valutamarknaden.

Vidare information kommer att presenteras löpande genom Bolagets officiella kanaler.


 Sofie Danielsson, VD                                       Lars Eriksson, CTO

Telefon: +46 (0) 708 901097                              Telefon: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: sofie.danielsson@fxi.se                         E-post: lars.eriksson@fxi.se


 

FX International AB ( publ. ) är ett svenskt aktiebolag registrerat på Spotlight med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och erbjuder finansiell rådgivning till professionella investerare.

Bolagets affärsmodell är att som FinTech-bolag erbjuda finansiella produkter optimerade med artificiell intelligens inom den finansiella marknaden. Bolagets huvudprodukt, Genova FX™, som används för algoritmbaserad handel inom den internationella valutamarknaden, har sedan lanseringen juni 2010 genererat avkastning på investerat kapital överstigande jämförbara index.

Läs mer hos Cision
Läs mer om FX International AB

Prenumeration