Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-03 08:00:00

Premium Snacks Nordic AB: Årsredovisning 2020

Premium Snacks Nordics årsredovisning 2020 har idag publicerats på Premium Snacks Nordics webbsida.

Årsredovisningen, finns tillgänglig på företagets hemsida: https://premiumsnacksnordic.com/arsredovisning2020

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.


Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-03 08:00 CET.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com

Mobil: +46 (0)705-125530

Om Premium Snacks Nordic AB

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Premium Snacks Nordic AB

Prenumeration