Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-19 09:50:37

Plejd AB: Plejd AB offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2021

Årsstämman 2018 fattade beslut om emission av teckningsoptioner till anställda i Plejd AB (”Plejd” eller ”Bolaget”). Teckningsoptionerna hade en löptid om tre år. Den 14 maj 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna till teckning av aktier i Plejd. Totalt utnyttjades 6 000 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Genom aktieteckningen tillförs Plejd 649 200 kronor.

Årsstämman 2018 fattade beslut om emission av teckningsoptioner som genom Plejd Services AB, ett dotterbolag till Plejd, överläts till anställda i Bolaget. Totalt emitterades 200 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021. Varje teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 108,2 kronor under perioden från den 30 april 2021 till den 14 maj 2021. Utnyttjandeperioden har avslutats och Bolaget har totalt mottagit anmälningar avseende utnyttjande av 6 000 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Utnyttjandegraden slutar på cirka 3 procent och Bolaget tillförs genom utnyttjandet 649 200 kronor. Anledningen till den låga utnyttjandegraden är att majoriteten av de som förvärvade teckningsoptioner av serie 2018/2021 valt att avstå dessa till förmån för förvärv av teckningsoptioner av serie 2020/2023 i enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman 2020.

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 900 kronor från 1 605 108 kronor till 1 606 008 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 6 000 aktier från 10 700 720 till 10 706 720 aktier.

Aktieteckningen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med cirka 0,56 promille av både aktierna och rösterna.


 

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart belysningsstyrning. Med användarupplevelsen i fokus görs smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig för alla.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Plejd AB

Prenumeration