Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-02 09:45:00

Acosense AB: Befintlig kund beställer ytterligare ett instrument

Acosense har erhållit en order om ytterligare ett instrument från ett bruk i mellansverige. Det nya instrumentet kommer att analysera massakonc vid blåsledningen och kommer att installeras efter sommaren. Instrumentet beräknas vara operationellt under tidig höst.

Sedan tidigare har kunden två instrument i sin indunstningsprocess, ett för analys av tjocklut och ett för analys av mellantjocklut. Givet Acosense uppdaterade affärsmodell kommer affären ha en lägre initial omsättningspåverkan.

"Kundvärdet är A och O för oss på Acosense och jag är därför mycket glad över att kunna meddela att kunden valt att utöka sin instrumentbas med ytterligare ett instrument. Den här typen av affärer är såklart extra glädjande då det är svårt att få ett högre betyg på vår teknik än att ha en kund som beställer ytterligare instrument." säger Karl Nilsson, VD för Acosense


 

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Acosense AB

Prenumeration