Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-08 17:40:00

Amnode AB: Amnode – Publicerar årsredovisning för 2020

Amnode publicerar inför framläggandet på årsstämman den 30 juni 2021 i Gnosjö, årsredovisningen för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 med revisionsrapport. Årsstämmokommunikén 2021 publiceras den 30 juni 2021.

Stockholm 2021-06-08 Amnode AB (publ)

 

Styrelsen

 

Frågor till ordförande Lars Save 070 590 18 22 eller info@amnode.se

Se även www.amnode.se


Denna information är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-08 17:40 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration