Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-11 10:00:00

Zenergy AB: Zenergy utser Martin Karlsson till ny VD

Styrelsen i Zenergy har utsett Martin Karlsson till ny vd för Zenergy AB (publ) och dess dotterbolag med tillträde 1 november 2021.

Nuvarande VD Urban Stenevi lämnar bolaget, som vi tidigare meddelat, under sommaren.

"Zenergy har under Urbans tid som VD utvecklat organisationen, sålt nya projekt och tagit Zenergy till nästa nivå när det gäller processer och leveranser av projekt. Mycket positivt har hänt under den relativt korta tiden Urban varit VD och vi tackar Urban för sina insatser för bolaget.”

Martin Karlsson kommer närmast från en roll som vVD för Elitfönster På Plats, som ingår i börsnoterade Inwido koncernen. Där har han varit operativt ansvarig för bolagets verksamhet och med stor framgång byggt upp företagets organisation, samtidigt som företaget haft en fin tillväxt och ett positivt resultat. Martin har varit verksam som chef i flertalet andra roller i sin karriär och vi tror att Martin med ett starkt driv, tydligt engagemang och erfarenhet från Bygg & Fastighetsbranschen, kan ta Zenergy till nästa nivå.

Martin ser själv stora potentialer hos Zenergy och de fördelar, den industriella processen och det patenterade ZIP elementet ger till kunderna och branschen

”Med ett tydligt mål att driva på affärer, processer och resultat känns Martin helt rätt som ny VD. Att han dessutom är utbildad Byggnadstekniker ser vi som en extra fördel. Vi hälsar Martin välkommen till Zenergy,”

Från och med juni har styrelsen dessutom utsett Dick Jagdell till tf VD. Han har en gedigen bakgrund som byggentreprenör och jobbat många år som projektledare på byggprojekt. ”Dick blir en stor tillgång under hösten då vi har redan kontrakterade projekt som skall löpa genom produktionen och färdigställas. Här kommer Dicks egenskaper och långa byggerfarenhet verkligen vara en fördel för organisationen och våra kunder.”


Informationen är sådan som Zenergy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-11 10:00 CET.

Pontus Eklind – Styrelseordförande, Zenergy AB (publ)

Zenergy AB (publ)

Tel. 070-816 83 62

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB

Prenumeration