Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-11 10:00:00

Acosense AB: Acosense erhåller order på två instrument från massabruk i mellansverige

Ett pappersbruk i mellansverige har lagt en order på två instrument där instrumenten ska mäta grönlutsdensitet samt förändringar i beläggningen på insidan av röret. Båda instrumenten avser hyra och ordervärdet under utvärderingsperioden uppgår till 180 tsek. Utvärderingsperioden beräknas pågå under 3 månader följt av att instrumenten antingen kommer fortsätta att hyras alternativt köpas loss. Installation beräknas ske efter semesterperioden.

Bruket ingår i en koncern med vilken Acosense har ett pågående samarbete inom det EU finansierade "H2020 projektet". De två nya instrumenten ligger utanför det EU finansierade projektet.

"Jag är mycket glad över att kunna meddela att Acosense fått in ytterligare en order - även denna sprungen ur de samtal som initieras nu under våren. Vanligtvis ligger försäljningscykeln på 9-12 månader, så att vi redan nu fått in 4 ordrar från vårens samtal bådar gott inför sommar och höst. Att affären kommer från ett bruk där vi har en redan etablerad relation visar även tydliga tecken på att kunden har stor tilltro till vårt instrument och till det värde vi på Acosense tillför kundens processmiljö. " säger Karl Nilsson, VD för Acosense

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Acosense AB

Prenumeration