Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-18 11:00:00

Recyctec Holding AB: Recyctec lanserar EarthCare All Inclusive – en unik cirkulär produkt

Recyctec lanserar en unik helt cirkulär produkt. Produkten heter EarthCare All Inclusive och riktar sig till servicebolag i fastighetssektorn för smidiga glykolbyten. 

Som ett led i att fokusera på Earthcareaffären har bolaget idag lanserat EarthCare All Inclusive som är ytterligare en produkt i EarthCare-portföljen. Produkten riktar sig till servicefirmor vid glykolbyten i fastigheter som efterfrågar smidighet och kostnadskontroll, samtidigt som att klimatnytta säkerställs och kan kommuniceras.

- ”Vi är mycket glada att vara den första i Sverige som kan erbjuda en 100% Cirkulär produkt i samband med glykolbyte i fastigheter. Vi tror att det finns en god efterfrågan på detta, samtidigt som det passar väl in i de trender som råder just nu.” säger Ronny Green, försäljningschef Recyctec.

Ett normalt glykolbyte i en fastighet innebär flera moment vilka skall koordineras samt utföras på rätt sätt. Utöver själva bytet så skall ny glykol skall beställas och levereras Den använda glykolen behöver returemballage samt att den också är att anse som farligt avfall och skall därför såväl fraktas som hanteras på ett korrekt sätt, vilket också skall dokumenteras erforderligt. Produkten innebär som namnet antyder att allt detta är inkluderat vid produktbyte – från färdigblandad glykol, frakter returemballage samt mottagningsavgift. Utöver detta erhåller även kunden dokumentation över den klimatnytta som affären gett upphov till, vilket vi hoppas skall skapa ytterligare mervärde för slutkunden.

För Recyctec innebär det ytterligare fördelar, då detta säkerställer att den använda glykolen kommer åter för återvinning, samt att produkten säkerställer att den använda glykolen inte sammanblandas med andra avfallsfraktioner, vilket kan ske i annan återvinningsverksamhet. På så sätt säkerställs separata fraktioner som både säkerställer maximal återvinning samt att det även innebär snabbare och bättre hantering i återvinningsprocessen och därigenom viss effektivitetsförbättring.

Som bolaget tidigare meddelat har säljarbetet intensifierats genom det agentupplägg som startats upp. Det är vår förhoppning att denna produkt skall passa väl in i det arbetet och vara ett bra komplement i befintlig produktportfölj. Bolagets uppfattning är att det finns många servicebolag, kanske framförallt mindre och medelstora, som skulle värdesätta en smidig och förutsägbar produkt, samtidigt som att en hög klimatnytta både kan säkerställas och kommuniceras till respektive kund.

EarthCare All Inclusive erbjuds för både Monoetylenglykol och Monopropylenglykol i koncentrationerna 30% & 40% med leverans antingen i Fat eller IBC. Tjänsten erbjuds i hela Sverige dit man kan färdas med lastbil och förutsätter att glykol och retur går till och från ett och samma system. EarthCare All Inclusive finns tillgängligt från och med den 18:e juni. För mer information – vänligen kontakta order@recyctec.se eller ring och beställ på 010 – 209 00 28

Andreas Cederborg, Verkställande Direktör
andreas.cederborg@recyctec.se

+46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration