Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-29 14:19:06

CGit: CGit skriver strategiskt ramavtal med AI Sweden

Mölndal                                                                                       2021-06-29

Mölndalsföretaget CGit har i global konkurrens skrivit ett strategiskt ramavtal med AI Sweden, Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens.
–  Vi är mycket stolta över att ha fått detta förtroende att bidra till AI-utvecklingen i Sverige. Det visar att våra tjänster för AI-infrastruktur står sig mycket väl i en global konkurrens, säger Mattias Bergkvist, VD CGit.

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret har över 100 partners och stöds av svenska staten, näringslivet och den offentliga sektorn över hela landet. CGit och en grupp globala techjättar har nu ingått ett strategiskt ramavtal för att bygga upp Edge Lab, en världsledande testbädd inom AI Swedens Data Factory där företag, akademi och offentlig sektor ska kunna utveckla sina AI-lösningar.

– Vi är nu med och utformar vägen framåt för den fjärde industriella revolutionen och formar strategier för hur utvecklingen med AI-teknik ska kunna accelerera i Sverige. Det är en stor möjlighet för ett litet bolag från Mölndal, säger Mattias Bergkvist på CGit.

CGit är den en av de främsta leverantörerna i Norden av infrastrukturlösningar för artificiell intelligens, AI. Det innebär att man jobbar med lagring, drift och hostingtjänster som behövs för att kunna hantera de stora datamängder som AI-tekniken kräver.

– AI Sweden är glada över att kunna ingå ramavtal med högt kompetenta leverantörer. Dessa avtal kommer att göra det möjligt för AI Sweden att snabbt bygga upp vår förmåga, säger Mats Nordlund, tillförordnad chef för Data Factory på AI Sweden.

– Vi på CGit får AI att fungera genom att erbjuda mjukvara och datorkraft som behövs för att hantera stora datamängder. Det vi ser nu är att AI-revolutionen börjar mogna och att industriföretag börjar se hur de kan använda AI för att underlätta sin verksamhet, säger Mattias Bergkvist på CGit.

Hos CGit finns omkring 35 anställda som jobbar i Mölndal och på Lindholmen i Göteborg.

 

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist, 

Telefon: 031-762 02 40

Försäljningschef Petter Ahlén,
petter.ahlen@cgit.se, Telefon: 076-629 81 64


info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29:e juni 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om CGit

Prenumeration