Nyheter | Spotlight

Publicerat: 2018-11-29 09:29:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Provide IT Sweden AB: TILLVÄXTSATSNING TYNGDE RESULTATET 2 KV (R)

(Rättar: i rubrik och sista stycket, utdelning redan lämnad under andra kvartalet)

STOCKHOLM (Direkt) Den digitala produktionsbyrån Provide IT, som handlas på Spotlight, redovisar totala intäkterna på 3,8 miljoner kronor (3,6) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juli-september.

Under det andra kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 8,2 procent, framgår det av delårsrapporten.

Rörelseresultatet, efter avskrivningar samt exklusive sociala avgifter för aktiegåva, uppgick till 0,4 miljoner kronor (1,0).

"Den försämrade lönsamheten beror till stor del på att vi rustar oss inför en stark tillväxttakt under kommande kvartal. Vi har anställt fler som arbetar med rekrytering och försäljning, därmed betydligt högre personalkostnader än jämförande period", skriver vd Bawan Faraj i rapporten.

Som bolaget kommunicerat i föregående rapport väntas lönsamheten förstärkas i bolagets tredje kvartal, oktober-december 2018.

Under andra kvartalet beslutades om vinstutdelning med ett belopp om drygt 14 miljoner kronor, vilket motsvarar en utdelning om 2:10 kronor per aktie. Utdelningen betalades ut i början av oktober 2018.          
        

Läs mer om Provide IT Sweden AB