Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-05 10:00:00

Acosense AB: Acosense får patent godkänt

Acosense patent har nu blivit godkänt i Sydafrika (170310ZA).

Patentet skyddar en princip att rikta akustisk energi vilket dels skyddar hårdvaran och dels gör principen mer robust. Just denna patentfamilj har fortsatt aktiva ansökningar i bland annat EU, Brasilien, Chile, Japan, Canada och USA.

"Acosense har en uttalad strategi att skydda sin teknologi och sin utveckling, och där är patent en viktig del. Att denna patentfamilj, vilken rör detaljer kring hårdvaran och ökad akustisk robusthet, utökas till även Sydafrika är viktigt då landet bland annat hyser en av världens största papper- och massaaktörer. " säger Karl Nilsson, VD för Acosense.

Acosense patentportfölj inkluderar inte bara den grundläggande akustiska principen utan även lösningar för hårdvara och själva dataanalysen.

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Acosense AB

Prenumeration