Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-06 18:59:30

Hybricon Bus System AB: Hybricon säljer två elbussar av märket King Long till Transdev

Hybricon Bus System och Transdev har på tisdagen den 6 juli tecknat avtal gällande två elektriska stadsbussar av märket King Long. I affären ingår även laddningsutrustning.

Sedan drygt ett år tillbaka har Umeåbaserade elbussleverantören Hybricon exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja busstillverkaren King Longs produkter i Sverige och Danmark. Och nu har första affären skett.

Tisdagen den 6 juli signerade Hybricon och Transdev ett avtal gällande två elektriska stadsbussar av märket King Long PEV12, utrustade med 422 kWh batterikapacitet. I affären ingår även laddningsutrustning på 240 kW för så kallad depåladdning. Diskussioner förs även gällande ett serviceavtal för de två bussarna. Den totala affären, inklusive serviceavtalet, har en potential att uppgå till totalt drygt 10 miljoner kronor.

– Med köpet kan vi nu utöka vår elbussflotta och erbjuda ännu fler eldrivna, tysta och miljövänliga resor i Umeå. Att dessa bussar fungerar med depåladdning gör att vi dessutom inte behöver bygga några laddstolpar i staden. Elbussar med liknande laddningsteknologi kör vi redan i Eskilstuna och Märsta och de har fungerat mycket bra. Vi ser fram emot att börja köra våra två nya elbussar i stadstrafiken i Umeå, säger Camilla Nordlund, affärschef på Transdev Västerbotten.

– Det känns bra att komma i gång med leveranserna efter en intensiv period med tekniska uppdateringar för att anpassa de nyutvecklade elbussarna till de nordiska marknaderna, säger Johan Suup, teknisk chef på Hybricon.

Sedan sommaren 2020 har Hybricon skiftat strategi där ett av två ben är att marknadsföra King Long på de nordiska marknaderna. Företaget erbjuder även tung serviceverksamhet. I april 2021 ingick Hybricon även ett avtal med Transdev rörande de bussar som används i region- och E4-trafik i Västerbotten. Ett avtal som är värt 100 TSEK per månad.

– Den här affären är ytterligare ett kvitto på att Hybricon levererar på den uppsatta strategin. Vi fortsätter ta stora steg mot att bli ett lönsamt och sunt företag. Den närmsta tiden kommer vi fortsätta satsa på att utöka serviceverksamheten samt att jobba in ett av världens största bussmärken, King Long, på de nordiska marknaderna. Det är många års arbete som nu börjar bära frukt, säger Mårten Fuchs, vd på Hybricon.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Mårten Fuchs, Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2021.

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration