Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-07 09:58:45

Dalsspira Mejeri AB: Dalsspiras försäljning minskar med 15 % i juni

För juni 2021 uppgick försäljningen till 2 348 tkr (2 778 tkr) vilket motsvarar en minskning med 15 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 13 722 tkr (15 697 tkr), en minskning med 13 % jmf mot föregående år.

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-07.


Månad              (tkr)

2020 2021 Procentuell förändring
Januari 2 537       2 146         -15 %
Februari 2 419       2 304           -5 %
Mars 2 537       2 495           -2 %
April 2 534       2 255         -11%
Maj           2 927         2 222         -24%
Juni           2 726 2 348         -15 %
Juli 2 970
Augusti           2 431
September  2 176
Oktober            2 242
November   2 133
December   2 376

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Dalsspira Mejeri AB

Prenumeration