Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-12 08:30:00

Invent Medic Sweden AB: Invent Medic publicerar nyhetsbrev om marknadsfokus på träning och bolagets nystartade Advisory Board

Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva av nyhetsbrevet berättar VD Karin Bryder om bolagets satsning på tränings- och löpningsrelaterad marknadsföring under våren i Sverige och på europeiska marknader. Potentialen inom det här segmentet bekräftades av en nyligen genomförd undersökning med 83 löptränande kvinnor då hela 66 procent svarade att de endast har problem med läckage i samband med träning. Resultat från denna och en uppföljande studie kommer att presenteras vid konferensen ICS2021 i oktober.

Bolagets europeiska partners satsar nu mer på marknadsföring igen, men är fortsatt begränsade till främst digitala kanaler. I Storbritannien har Efemia kontinensstöd erhållit en utmärkelse vid Look Good Feel Good Award som uppmärksammar produkter inom inkontinensvård.

I och med övergången till det nya MDR-regelverket bytte Invent Medic Notified Body till TÜV Sud, och det första revisionsmötet har nu genomförts på ett mycket bra sätt. Målsättningen är att ha ett MDR-certifikat på plats i slutet av året.

Invent Medic har startat upp ett Advisory Board för att samla kunskap och erfarenheter från ledande internationella kliniker. Dess första möte genomfördes den 10 juni med deltagare från Danmark, England, Holland, Sverige och Spanien.

Arbetet med bolagets kommande menskoppsprodukt fortsätter och den första användarstudien har genomförts. En utökad användarstudie genomförs nu och Invent Medic ser fortsatt fram emot en marknadslansering i Sverige i slutet av året.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/invjul21se

Nyhetsbrevet publiceras med en flexibel utgivningsfrekvens som baseras på Invent Medics nyhetsflöde. Det produceras tillsammans med bolagets IR-kommunikationspartner Honeybadger, www.honeybadger.se. Invent Medic tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor samt andra synpunkter.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invent Medic Sweden AB

Prenumeration